U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 Lid worden  >> 

             of 

  Les nemen   >>  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lidmaatschap en contributie.

mailadres: ledenadminstratie@metgensbleek.nl 

 

De contributie van TV Metgensbleek (dit is exclusief lesgeld)

 

Seniorlid:

Dit is een lid die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd heeft bereikt.

Speeltijden: ma. t/m za.: 08.30 - 23.00 uur zondag: 09.00 - 18.00 uur

Contributie: € 170,00 (1 april - 31 maart ) Het hoofdlid ( eerste lid van een gezin) ontvangt de post.

 

Daglid:

Dit is een seniorlid dat beperkte speelmogelijkheden heeft.

Speeltijden: 1 april t/m 30 september: 08.30 - 17.00 uur ( uitsluitend op werkdagen)

1 oktober t/m 31 maart : ma. t/m za. 09.00 – 23.00 uur zondag 09.30 – 18.00 uur

Contributie: € 120,00 (1 april - 31 maart )

 

Studentenlid:

Dit is een lid die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd heeft bereikt t/m het jaar waarin je 26 wordt.

Als je aan kunt tonen dat je schoolgaand cq studerend bent, heb je recht op studentenkorting.

Speeltijden: ma. t/m za.: 08.30 - 23.00 uur zondag: 09.00 - 18.00 uur

Contributie: € 130,00 (1 april  - 31 maart )

 

Juniorlid:

Dit is een lid die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet heeft bereikt.

Een juniorlid heeft dezelfde speeltijden en speelrechten als een seniorlid tegen een gereduceerde prijs.

Speeltijden: ma. t/m za.: 08.30 - 23.00 uur zondag: 09.00 - 18.00 uur

Contributie: € 100,00 (Junioren A) voor leden van 13 t/m 17 jaar

75,00 (Junioren B) voor leden die op de eerste januari van het verenigingsjaar de twaalfjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.

 

Gast-winterlid:

Speeltijden: 1 oktober - 31 maart : ma. t/m za. 09.00 – 23.00 uur zondag: 09.30 – 18.00 uur

Contributie: Senior: € 70,00 (gastwinterleden betalen geen inschrijfgeld )

Junior: € 50,00 (gastwinterleden betalen geen inschrijfgeld )

 

Inschrijfgeld (eenmalig):

Senioren: € 25,00 Studenten en junioren : € 15,00

Gezinskorting:

De contributie wordt berekend over een volledig seizoen. Bij aanmelding vanaf de maand augustus vindt voor het lopende seizoen de berekening plaats op basis van het aantal resterende maanden van het seizoen.

Gezinskorting 3e gezinslid € 10,00 4egezinslid € 15,00 5e gezinslid € 25,00

 

Na aanmelding ontvangt u een tijdelijke pas met een beperkte geldigheidsduur. Nadat wij uw ledenpas van de KNLTB hebben ontvangen en alle aan T.V. Metgensbleek verschuldigde bedragen door u zijn voldaan, wordt deze naar u toegestuurd. De tijdelijke pas moet dan worden ingeleverd.Machtiging periodieke afschrijving

De machtiging kan door TV Metgensbleek uitsluitend worden gebruikt om de contributie te innen.

Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de verleende machtiging automatisch ingetrokken.Onze bankrekening is: NL 46 INGB 0005 4504 95 t.n.v. TV Metgensbleek Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?