Contributie

De Contributie van TV Metgensbleek

Let op: dit is exclusief lesgeld, muv het Alles-in-1 pakket voor de jeugdleden)

Seniorlid:

Dit is een lid die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd heeft bereikt.

Speeltijden: ma. t/m zo.: 08.00 – 23.00 uur

Contributie: € 170,00 (1 april – 31 maart )

Daglid:

Dit is een seniorlid dat tijdens het zomerseizoen beperkte speelmogelijkheden heeft.

Speeltijden: 1 april t/m 30 september: 08.00 – 17.00 uur (uitsluitend op werkdagen)

1 oktober t/m 31 maart : ma. t/m zo. 08.00 – 23.00 uur

Contributie: € 120,00 (1 april – 31 maart )

Studentenlid:

Dit is een lid die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd heeft bereikt t/m het jaar waarin je 26 wordt.

Als je aan kunt tonen dat je schoolgaand cq studerend bent, heb je recht op studentenkorting.

Speeltijden: ma. t/m zo.: 08.00 – 23.00 uur

Contributie: € 130,00 (1 april – 31 maart )

Jeugdlid

Junior A

Junior A lid leden zijn op 1 januari van het jaar 12 jaar of ouder, maar nog geen 17 jaar.

Een juniorlid A heeft dezelfde speeltijden en speelrechten als een seniorlid tegen een gereduceerde prijs.

Speeltijden: ma. t/m zo.: 08.00 – 23.00 uur

Contributie: € 100,00

Junior B

Leden die op 1 januari van het jaar jonger zijn dan 12 jaar

Voor deze leden hebben we het alles-in-1 pakket.

Contributie met 1 x per week les (zomer en winter): € 270,00

Contributie met 2 x per week les (zomer en winter): € 425,00

Gast-winterlid:

Speeltijden: 1 oktober – 31 maart : ma. t/m zo. 08.00 – 23.00 uur

Contributie: Senior: € 90,00

Junior A: € 50,00

Inschrijfgeld (eenmalig):

Senioren: € 25,00
Studenten en junioren : € 15,00

Gezinskorting:

De contributie wordt berekend over een volledig seizoen. Bij aanmelding vanaf de maand augustus vindt voor het lopende seizoen de berekening plaats op basis van het aantal resterende maanden van het seizoen.

Gezinskorting 3e gezinslid € 10,00
4e gezinslid € 15,00
5e gezinslid € 25,00

Nadat wij uw ledenpas van de KNLTB hebben ontvangen en alle aan T.V. Metgensbleek verschuldigde bedragen door u zijn voldaan, wordt deze naar u toegestuurd.

Machtiging periodieke afschrijving

De machtiging kan door TV Metgensbleek uitsluitend worden gebruikt om de contributie te innen. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de verleende machtiging automatisch ingetrokken.

Onze bankrekening is: NL 46 INGB 0005 4504 95 t.n.v. TV Metgensbleek