Opzeggen Wijzigen

Opzeggen/Wijzigen

Wijzigingen lidmaatschap

Is iets veranderd zoals het telefoonnummer, het adres, het e-mailadres of moet er wat toegevoegd worden, bijvoorbeeld een mobiel telefoonnummer etc., geef dat dan door aan de ledenadministratie mailadres: ledenadministratie@metgensbleek.nl

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap bij TV Metgensbleek loopt van 1 april t/m 30 maart
Wil je je lidmaatschap beëindigen, geef dit dan door aan de ledenadministratie, schriftelijk of per e-mail, vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar. Een ontvangen opzegging wordt altijd door de ledenadministratie bevestigd. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen verrekening dan wel restitutie plaats van de betaalde contributie.

Bij opzegging na 31 december van het lopende verenigingsjaar zal € 25,00 in rekening worden gebracht.
Na 1 maart van het volgend jaar worden opzeggingen niet meer in behandeling genomen en betaalt men het volledige contributie bedrag