Leden & Lessen

Lid worden & trainingen

Word lid
Word lid
Neem les
Neem les

Tennisles bij TV Metgensbleek

Tennis is technisch een lastige sport en wij raden ieder jeugdlid en beginner aan om tennisles te nemen. Maar ook reeds ervaren tennissers nemen les  om hun spel verder te perfectioneren.

Voor onze jongste jeugdleden (Junior A) leden zit tennisles standaard in het lidmaatschap en wordt je automatisch ingedeeld. Junior B leden en senior leden kunnen zich inschrijven voor tennisles.

Vanaf 2022 werkt TV Metgensbleek samen met twee tennisscholen: Heinerman tennis en Tennisschool Jaap van Pelt

Beide scholen bieden een zomer cursus (1 april – 30 september) en een wintercursus (1 oktober – 30 april) aan.

Lees hier meer informatie over tennisles bij TV metgensbleek

Opzeggen/Wijzigen

Wijzigingen lidmaatschap

Is iets veranderd zoals het telefoonnummer, het adres, het e-mailadres of moet er wat toegevoegd worden, bijvoorbeeld een mobiel telefoonnummer etc., geef dat dan door aan de ledenadministratie mailadres: ledenadministratie@metgensbleek.nl

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap bij TV Metgensbleek loopt van 1 april t/m 30 maart
Wil je je lidmaatschap beëindigen, geef dit dan door aan de ledenadministratie, schriftelijk of per e-mail, vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar. Een ontvangen opzegging wordt altijd door de ledenadministratie bevestigd. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen verrekening dan wel restitutie plaats van de betaalde contributie.

Bij opzegging na 31 december van het lopende verenigingsjaar zal € 25,00 in rekening worden gebracht.
Na 1 maart van het volgend jaar worden opzeggingen niet meer in behandeling genomen en betaalt men het volledige contributie bedrag

De Contributie van TV Metgensbleek

Let op: dit is exclusief lesgeld, muv het Alles-in-1 pakket voor de jongste jeugdleden)

Seniorlid:

Dit is een lid die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd heeft bereikt.

Speeltijden: ma. t/m zo.: 08.00 – 23.00 uur

Contributie: € 170,00 (1 april – 31 maart ) Het hoofdlid ( eerste lid van een gezin) ontvangt de post.

Daglid:

Dit is een seniorlid dat tijdens het zomerseizoen beperkte speelmogelijkheden heeft.

Speeltijden: 1 april t/m 30 september: 08.00 – 17.00 uur (uitsluitend op werkdagen)

1 oktober t/m 31 maart : ma. t/m zo. 08.00 – 23.00 uur

Contributie: € 120,00 (1 april – 31 maart )

Studentenlid:

Dit is een lid die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd heeft bereikt t/m het jaar waarin je 26 wordt.

Als je aan kunt tonen dat je schoolgaand cq studerend bent, heb je recht op studentenkorting.

Speeltijden: ma. t/m zo.: 08.00 – 23.00 uur

Contributie: € 130,00 (1 april – 31 maart )

Junior A

Junior A lid leden zijn op 1 januari van het jaar 12 jaar of ouder, maar nog geen 17 jaar.

Een juniorlid A heeft dezelfde speeltijden en speelrechten als een seniorlid tegen een gereduceerde prijs.

Speeltijden: ma. t/m zo.: 08.00 – 23.00 uur

Contributie: € 100,00

Junior B

Leden die op 1 januari van het jaar jonger zijn dan 12 jaar

Voor deze leden hebben we het alles-in-1 pakket.

Contributie met 1 x per week les (zomer en winter): € 255,00

Contributie met 2 x per week les (zomer en winter): € 395,00

Gast-winterlid:

Speeltijden: 1 oktober – 31 maart : ma. t/m zo. 08.00 – 23.00 uur

Contributie: Senior: € 70,00 (gastwinterleden betalen geen inschrijfgeld )

Junior A: € 50,00 (gastwinterleden betalen geen inschrijfgeld )

Inschrijfgeld (eenmalig):

Senioren: € 25,00 Studenten en junioren : € 15,00

Gezinskorting:

De contributie wordt berekend over een volledig seizoen. Bij aanmelding vanaf de maand augustus vindt voor het lopende seizoen de berekening plaats op basis van het aantal resterende maanden van het seizoen.

Gezinskorting 3e gezinslid € 10,00 4e gezinslid € 15,00 5e gezinslid € 25,00

Na aanmelding ontvangt u een tijdelijke pas met een beperkte geldigheidsduur. Nadat wij uw ledenpas van de KNLTB hebben ontvangen en alle aan T.V. Metgensbleek verschuldigde bedragen door u zijn voldaan, wordt deze naar u toegestuurd. De tijdelijke pas moet dan worden ingeleverd.

Machtiging periodieke afschrijving

De machtiging kan door TV Metgensbleek uitsluitend worden gebruikt om de contributie te innen. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de verleende machtiging automatisch ingetrokken.

Onze bankrekening is: NL 46 INGB 0005 4504 95 t.n.v. TV Metgensbleek

Informatie voor leden

Voor onze nieuwe leden hebben wij een introductie boekje gemaakt. Hier staat veel informatie in over onze vereniging.